daňové poradenství, vedení účetnictví


Podnikání ve vlastním domě

19.10.2017 10:53

Zajištění provozovny může být pro začínající podnikatele oříšek. Pokud by chtěl nejen na začátku, ale i během podnikání, ušetřit za pronájem prostor, může využít i vlastní nemovitost. Jaké podmínky musí splnit?

Podnikatel se neobejde bez návštěvy stavebního úřadu. Podnikatelskou činnost lze totiž provozovat jen v prostorách, které jsou pro tento účel zkolaudovány. Pokud nejsou, musí podnikatel na příslušném stavebním úřadě zažádat o rekolaudaci.

Ještě před cestou na stavební úřad si musí podnikatel pořídit stanovisko hygienické stanice. Aby hygienická stanice toto stanovisko vydala, potřebuje doložit:

  • Podnikatelský záměr
  • Výkresovou část zpracovanou oprávněnou osobou
  • Seznam vybavení
  • Způsob zásobování pitnou vodou
  • Způsob likvidace odpadních vod
  • Odpadové hospodářství
  • Situace širších vztahů - např. způsob zásobování, snímek z katastrální mapy…

Nedílnou součástí je také souhlas hasičského záchranného sboru z hlediska požární bezpečnosti.

Při zahájení podnikání je také nutné nahlásit provozovnu na živnostenském úřadě.

Pokud tedy kromě začátku podnikání také pořizujete novou nemovitost, je její příprava pro podnikání rozhodně jednodušší, protože ji rovnou ke kolaudaci pro podnikatelské účely přizpůsobíte.

—————

Zpět