daňové poradenství, vedení účetnictví


Pro OSVČ od ledna 2017 vyšší zálohy na pojištění

08.02.2017 17:33

První zvýšená záloha za zdravotní pojištění musí být uhrazená do 8. února. Osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) se citelně navýšily platby za zdravotní i sociální pojištění.  Zálohy se ročně zvednou o více než dva tisíce Kč.

V Česku roste průměrná mzda, proto se zvedají i povinné odvody na sociální zabezpečení i pro zdravotní pojišťovny, které jsou z průměrné mzdy odvozovány. Zvyšování záloh se stalo standardem, podnikatelé s ním už počítají. Pro podnikatele je zásadní hlídat si termíny plateb, aby předešli případným pokutám za pozdní platby.

  • Minimální měsíční záloha u zdravotního pojištění činí 1.906 Kč. Výše minimální zálohy je i nadále 13,5 % z poloviny průměrné mzdy.
  • Měsíční platba sociálního pojištění činí 2.061 Kč. Částka je stanovená na 29,2 % ze čtvrtiny průměrné mzdy.

Výpočet záloh

Průměrná mzda je každoročně stanovena vyhláškou a vypočítává se následovně: všeobecný vyměřovací základ za předchozí rok se vynásobí koeficientem pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu, tedy 27.156 Kč x 1,0396 = 28.232 Kč. Průměrná mzda pro letošní rok tedy činí 28.232 Kč.

Máme-li tedy hlavní výdělečnou činnost, pak musíme vědět, že minimální měsíční vyměřovací základ činí 25 procent z průměrné mzdy.  

—————

Zpět