daňové poradenství, vedení účetnictví


Sleva na evidenci tržeb

18.12.2016 17:23

Jednorázovou slevu 5.000,-Kč, nejvýše však do částky kladného rozdílů mezi 15% dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka, budou moci uplatnit všichni poplatníci daně z příjmů fyzických osob, kteří v daném zdaňovacím období poprvé zaevidovali tržbu, kterou měli podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat. 

 

 

 

 

 

 

 

—————

Zpět