Ceník

Cena je stanovena měsíčním, kvartálním či ročním paušálem. Pokud nedochází k enormnímu nárůstu počtu dokladů, nehledím na to, zda máte o doklad více. Cenu účetních služeb nelze stanovit univerzálně, jelikož je závislá především na těchto faktorech.

  • počet přijatých a vydaných dokladů
  • počet zaměstnanců
  • zda firma je či není plátcem daně z přidané hodnoty.

Nastavím Vám však takovou cenu služeb, která pro vás bude díky kvalitě a úspoře času výhodnější než vlastní účetní.

Příklady stanovení paušálu

Živnostník, neplátce DPH, bez zaměstnanců – zpracování přiznání k dani z příjmu včetně všech příloh 1.000,-

Živnostník, plátce DPH, bez zaměstnanců – zpracování DPH a přiznání k dani z příjmu 1.500,- kvartálně.

Eshop, 5 zaměstnanců, 100 faktur přijatých/vydaných měsíčně – 3000,- měsíčně.

Výrobní firma, 30 zaměstnanců, 1 den v týdnu fyzicky na firmě od 15.000 měsíčně.

 

V případě zájmu o cenovou nabídku mne neváhejte kontaktovat. Cena bude vždy individuální.