Nabízené služby

ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE

V souladu s platnou legislativou zajišťuji vedení účetnictví (dříve podvojné účetnictví) a daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví) pro plátce i neplátce daně z přidané hodnoty. Pravidelně informuji klienty o jejich aktuálním výsledku hospodaření. Po uzavření účetního období předám klientovi kompletně zpracované účetnictví v elektronické podobě.

 • vedení účetnictví a daňové evidence
 • zpracování DPH a evidence daňových dokladů
 • kompletní zpracování mzdové a personální agendy
 • sestavení daňových přiznání (DPH včetně kontrolního hlášení, daň z příjmu, silniční daň, atd.)
 • zastupování na úřadech (finanční úřad, zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení, atd.)
 • účetní a daňové poradenství, konzultace
 • sestavení účetních uzávěrek, sestav
 • možnost zpracování u zákazníka
 • … další služby dle požadavků klienta

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ

Mzdové účetnictví zahrnuje zpracování mezd a mzdovou personalistku. Konkrétně se jedná o:

 •  sepsání pracovních smluv
 •  výpočet mezd
 •  výpočet odvodů na sociální a zdravontí pojištění
 •  roční zúčtování daně zaměstnanců, srážkové daně, daně ze závislé  činnosti
 •  příprava příkazů k úhradě
 •  evidenční listy
 •  zápočtové listy
 •  příprava podkladů pro kontroly

Právě mzdy jsou jednou z nejvýznamějších položek nákladů zaměstnavatele.

ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ

Ať jste zaměstnanec, který podává samostatně přiznání či OSVČ, ráda Vám daňové přiznání připravím.